Hemoglobin, plasma, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: fritt Hemoglobin, plasma
Rapportnamn: P-Hemoglobin, plasma
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
 
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Till Klinisk kemi inom 1 timme.
Får ej skickas med rörpost.
Förvaring / transport:
 
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 2 timmar
  • Skickas till Klinisk kemi inom 1 timme
  • Får inte skickas i rörpost. 
Om provet beräknas anlända till Klinisk kemi senare än 1 timme efter provtagning, ska röret centrifugeras inom två timmar.
 
Centrifugering: 
  • 10 min i minst 1300 G
Centrifugerat och avhällt prov: 
  • Rumstemperatur max 2 dygn
Referensintervall:

Inget referensintervall framtaget.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej