Glukos, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Glukos
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kylt under uppsamlingsperioden. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör

Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/d
< 3
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja