Glukos, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Glukos Önskas lokal analys på Ersta sjukhus beställs P-Glukos, Ersta.
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Enzymatisk reaktion, potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Önskas lokal analys på Ersta sjukhus

TakeCare, P-Glukos Ersta

Provtagning:
FC-Mixture-rör, rosa-grå propp, 5/3 mL.
Tillsats: Na-Fluorid/EDTA-Na2 och Citrat/Citronsyrabuffert.
Stabiliserar glukosnivån omedelbart. Enbart för P-Glukos, dock ej för patientnära instrument.

OBS! Röret måste vändas 10 gånger direkt efter provtagning. Otillräcklig blandning medför hemolys och kan i uttalade fall omöjliggöra analys. För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår i provtagningen.

För lokal analys på Ersta sjukhus:

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.
Ska alltjämt användas för analys av venöst P-Glukos på patientnära instrument samt för vissa andra analyser (bl.a. laktat och B-Standardbikarbonat).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

FC-Mixture-rör, rosa-grå propp

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt, max 24 timmar

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygn förvaring

 

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp 

Ocentrifugerat prov:

  • Kylt, max 8 timmar

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Plasma hälls av inom 30 min
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygn förvaring
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
4,2 - 6,0 (avser fasteprov)

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Glukosnivån i Na-fluorid/K-oxalat-rör sjunker i genomsnitt cirka 0,5 mmol/L under de första timmarna innan avskiljning av plasma.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)