Glukos, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Glukos
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Enzymatisk reaktion, potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
FC-Mixture-rör, rosa-grå propp, 5/3 mL.
Tillsats: Na-Fluorid/EDTA-Na2 och Citrat/Citronsyrabuffert.
Stabiliserar glukosnivån omedelbart. Enbart för P-Glukos, dock ej för patientnära instrument.

OBS!
Röret måste vändas 10 gånger direkt efter provtagning. Otillräcklig blandning medför hemolys och kan i uttalade fall omöjliggöra analys. För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår i provtagningen.

Reservrutin: Om det på grund av leveransproblem är svårt att få tag i FC-Mixture-rör, rosa-grå propp, 5/3 mL så kan Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp 5/4 mL användas som en tillfällig ersättare. Observera att röret då måste förvaras kylt fram till centrifugering samt centrifugeras inom 8 timmar.

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.
Ska alltjämt användas för analys av venöst P-Glukos på patientnära instrument samt för vissa andra analyser (bl.a. laktat och B-Standardbikarbonat).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

FC-Mixture-rör, rosa-grå propp

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt, max 24 timmar

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygn förvaring

Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Ocentrifugerat prov:

  • Kylt, max 8 timmar

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Plasma hälls av inom 30 min
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygn förvaring
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
4,2 - 6,0 (avser fasteprov)

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Glukosnivån i Na-fluorid/K-oxalat-rör sjunker i genomsnitt cirka 0,5 mmol/L under de första timmarna innan avskiljning av plasma.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)