Glukagon, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Glukagon
Indikationer / kompletterande analyser:
Alfa-cellstumörer i endokrina pankreas (glukagonom)
Metod:

Immunkemi (ELISA), fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Fasteprov.

Ange provtagningstid.

 

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående
 
 
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 18
Svarsrutiner:

Analys utförs två gånger/månad .

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​​2022-03-10 Ackreditering borttagen.​