Glukagon, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Glukagon
Indikationer / kompletterande analyser:
Alfa-cellstumörer i endokrina pankreas (glukagonom)
Metod:

Immunkemi (ELISA), fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Fasteprov.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras på isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. 
Prov som tas utanför Karolinska, se Förvaring.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
  • Isbad, max 30 minuter.​
  • Transporteras på isbad
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G​ i kylcentrifug
  • Om kylcentrifug saknas centrifugera efter kylning i isbad i 10-15 min
  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående
Centrifugerat och avhällt prov
  • Förvaras fryst
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 18
Svarsrutiner:

Analys utförs två gånger/månad .

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​​2022-03-10 Ackreditering borttagen.​