Fibrinogen (koag), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fibrinogen (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Arteriell trombosutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Trombolysbehandling.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ange eventuell streptokinas-/heparinbehandling.
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
  • 15 min i 2000 G och 15-20 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15-20 ºC)
  • Plasman överförs till ett ellermanrör eller motsvarande.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat prov (plasma, ej streptokinasbehandlad patient)
  • Rumstemperatur, max 8 timmar
  • Fryst vid förvaring längre än 8 timmar
​Frysta prover 
  • förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​
Referensintervall:
​Enhet: g/L ​
​1-6 mån​1,3-3,3
​7-12 mån​1,6-4,0
​1-5 år​1,7-3,5
​6-10 år​1,8-3,6
​11-18 år​1,8-3,3
​>18 år​2,0-4,2
​Pediatriska referensintervall är något osäkra ​.

Felkällor: Se kommentar
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Kraftigt färgad eller grumlig plasma kan störa mätningen, främst vid låga fibrinogennivåer. För dessa prover kompletteras mätningen med en backupmetod där detektionen baseras på  viskoelastisk mätning. Ej ackrediterad metod, Fibrinogen svaras då ut på separat svarsrad.