Ferritin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Ferritin
Indikationer / kompletterande analyser:
S-Ferritin utgör ett relativt mått på kroppens depåjärn. Analysen används för diagnostik av järnbristanemi och för att följa järndepåernas svar på järnbehandling. Samtidig analys av P-Järn, P-Transferrin och P-Transferrinmättnad är av värde för att diagnostisera störningar i järnmetabolismen. S-Ferritin används också för diagnos av järninlagringssjukdomarna hemokromatos och transfusionshemosideros, samt för att följa behandlingseffekt vid dessa tillstånd. Vid inflammation och vissa andra tillstånd har S-Ferritin endast ett begränsat värde, varför bestämning av S-Transferrinreceptor (löslig) rekommenderas istället.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:

Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefodran skickas fryst serum.

Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

​Kvinnor
​13-150
​Män
​30-400​


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja