Faktor XII (koag), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Koagulationsfaktor XII
 • FXII
Rapportnamn: P-Faktor XII (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av förlängd P-APT-tid framförallt när ingen misstanke om ökad blödningsbenägenhet finns.
Brist ger inte upphov till ökad blödningsbenägenhet. Utredning av nära släktingar kan vara av värde för att undvika fördröjningar vid eventuella operativa ingrepp. 
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: kE/L

Vuxna
0,50 - 1,50

Barn
​Ålder
​Referensintervall (kIE/L)
​15 dagar - 4 veckor
​0,25-0,81
​1-5 månader
​0,38-1,37
​6-11 månader
​0,48-1,50
​1-5 år
​0,50-1,50
​6-17 år
​0,49-1,50

Pedriatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Ackreditering:

​Nej