Faktor XI (koag), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Koagulationsfaktor XI
 • FXI
Rapportnamn: P-Faktor XI (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
I speciella fall vid blödningsutredning eller utredning av förlängd P-APT-tid.
Hereditär brist av Faktor XI är ovanlig och förenad med blödningsbenägenhet framförallt vid operativa ingrepp.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st. Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​


Referensintervall:
Enhet: kE/L

Vuxna
0,50 - 1,40

Barn
​Ålder
​Referensintervall (kIE/L)
​15 dagar - 4 veckor
​0,33-0,75
​1-5 månader
​0,28-1,26
​6-11 månader
​0,61-1,26
​1-5 år
​0,58-1,50
​6-10 år
​0,32-1,50
​11-17 år
​0,55-1,39

Pedriatriska referensintervall är något osäkra​


Felkällor: Se kommentar
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Nya faktorkoncentrat (FHL) och andra nya (non-replacement) behandlingar för hemofili (tex. Emicizumab) kan potentiellt orsaka problem med undersökning med olika metoder (koagulation vs. kromogen).
Därför måste Klinisk kemi få information om prov tagits före behandling (diagnostiskprov) eller efter behandling och i detta fall uppgifter om behandling: vilket koncentrat/non-replacement läkemedel, dos och tid sedan senaste dos. Detta är nödvändigt för att kunna leverera ett korrekt provsvar.