Faktor VIII-antikropp, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor VIII, antikropp
Rapportnamn: P-Faktor VIII-ak
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyseras vid misstanke om förvärvad Hemofili A eller vid misstanke om antikroppar mot faktorkoncentrat i samband med behandling.

Analyseras endast vid låg nivå av Faktor VIII (enz).
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov

 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
 • Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kBE/L (kiloBethesdaEnheter/L)
< 0,5
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång var tredje vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Kontrollera att det inte finns ett koagel i provet, se Centrifugering av blodrör.
Om det finns koagel så kan plasman från röret inte användas, utan måste kasseras. Ta ett nytt prov