Faktor VIII, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor VIII, akut
Rapportnamn: P-Faktor VIII, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Indikationer för P-Faktor VIII, akut:

- Terapikontroll under behandling med faktor VIII-koncentrat eller färsk plasma.
- Misstanke om cirkulerande antikoagulans riktat mot faktor VIII.
- Vissa fall av konsumtionssyndrom där förlängd APT-tid kan indikera en nedsatt koncentration av Faktor VIII.
- Fall med extensiv blödning och där lång APT-tid observerats.

Vid övriga frågeställningar rekommenderas beställning av P-Faktor VIII (enz).

Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), ljusblå propp.
 
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), ljusblå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 60 minuter

Centrifugering:

  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, i -70 ºC vid förvaring längre än 60 min

Transport av frysta prover:

  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Stockholm

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
0,50 – 1,80
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Faktor VIII (enz) har ett större mätområde (0,006 – 2,0 kIE/L) än den akuta metoden, Faktor VIII, akut.