Faktor VIII, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor VIII, akut
Rapportnamn: P-Faktor VIII, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Indikationer för P-Faktor VIII, akut:

- Terapikontroll under behandling med faktor VIII-koncentrat eller färsk plasma.
- Misstanke om cirkulerande antikoagulans riktat mot faktor VIII.
- Vissa fall av konsumtionssyndrom där förlängd APT-tid kan indikera en nedsatt koncentration av Faktor VIII.
- Fall med extensiv blödning och där lång APT-tid observerats.

Vid övriga frågeställningar rekommenderas beställning av P-Faktor VIII (enz).

Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:
Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), ljusblå propp.
 
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), ljusblå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 60 minuter

Centrifugering:

  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, i -70 ºC vid förvaring längre än 60 min

Transport av frysta prover:

  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Stockholm

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
0,50 – 1,80
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Faktor VIII (enz) har ett större mätområde (0,005 – 2,0 kIE/L) än den akuta metoden, Faktor VIII, akut.
 

Faktor VIII, akut analyseras endast på vissa lab. Beställaren bekräftar vid beställning att provet vid behov ska skickas med extra transport som bekostas av beställarens klinik.