Faktor V (koag), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor V
Rapportnamn: P-Faktor V (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:
I speciella fall vid blödningsutredning eller utredning av förlängd P-APT-tid.
Hereditär brist av Faktor V är ovanlig. Blödningstendens finns endast vid mycket låga nivåer.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:

Enhet: kIE/L


​Vuxna
​0,60 - 1,50
​Barn
​15 dagar - 4 veckor
​0,69-1,24
​1-5 mån
​0,60-1,47
​6-11 mån
​ 0,59-1,60
​1-5 år
​0,73-1,88
​6-10 år
​0,82-1,41
​11-17 år
​0,62-1,25 ​Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Ackreditering:

Ja