Faktor IX-antikropp, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor IX, antikropp
Rapportnamn: P-Faktor IX-ak
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyseras vid misstanke om förvärvad Hemofili B eller vid misstanke om antikroppar mot faktorkoncentrat i samband med behandling.

Analyseras endast vid låg nivå av Faktor IX.
Metod:

Enzymaktivitet, fotometri​

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
Provtagning:

2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter 
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering.
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen)
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kBE/L (kiloBethesdaEnheter/L)
< 0,5
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång var tredje vecka.
Ackreditering:

​Nej