Extraktion av genom-DNA från blod

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • DNA-isolering
  • genomiskt DNA
Rapportnamn: B-genomDNA-200 resp. B-genomDNA-1000
Indikationer / kompletterande analyser:
Laboratoriet utför detta som en service för exempelvis diagnostik, forskning eller utveckling, där man vill utföra undersökningar på enskilda genom eller speciella strukturer inom ett genom.
Metod:
DNA isolering
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
 
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Får ej centrifugeras!

Om det gäller familjeutredning och fosterdiagnostik av känd eller misstänkt hemofili A, se Koagulationsfaktor VIII, genetisk utredning.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS provet får inte centrifugeras!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Svarsrutiner:
Analys utförs 3-5 gånger per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Prov kan beställas för extraktion från 200 mikroliter blod eller från 1 mL blod. Kontakta Klinisk kemi för mer information, telefon 08-123 719 99.