Elastas, F-

Klinisk kemi

Rapportnamn: F-Elastas
Indikationer / kompletterande analyser:
Aktiviteten av Elastas 3B (tidigare benämnd proteas E eller Elastas 1) i feces anses utgöra ett gott mått på den exokrina pankreasfunktionen. Elastas 3B utsöndras från pankreas exokrina del och är viktigt för proteinnedbrytningen i tarmen men själva enzymproteinet degraderas inte under tarmpassagen.

Elastasaktiviteten i feces har hög sensitivitet vid analys av pankreasinsufficiens jämfört med t ex F-Fett, F-Kymotrypsin eller ”sondlösa tester” (PABA, Pankreolauryltest och trioleintest), och är sänkt vid cystisk fibros och vid allvarlig eller måttligt uttalad kronisk pankreatit. Testet i sig är dock inte specifikt för pancreatit. På små barn anses låga nivåer mer än 4 veckor efter födseln tyda på pankreasinsufficiens. Analysen kan också användas när man vill diskriminera mellan diarréetillstånd orsakade av nedsatt pankreasfunktion eller av störningar i andra organs funktioner.

Inga kända faktorer påverkar analysen. Däremot har man funnit att låga värden kan förekomma hos malnutrierade patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Alla pankreasfunktionstester har låg känslighet vid tidig, mild insufficiens.

Elastas 3B i feces används som ett viktigt komplement till andra analyser som trioleintest och fett i faeces för att diagnosticera eller utesluta pankreasinsufficiens.
Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:
Fecesrör eller fecesburk med sked inklusive transporthylsa.

Fyll fecesröret med avföring till hälften.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Rumstemperatur, max 3 dagar
  • Kylt, max 6 dagar
  • Fryst, vid längre än 6 dagars förvaring
  • Frysta prover skickas i kolsyreis
Proverna kan skickas med post om de anländer inom 3 dgr.​

Referensintervall:
Enhet: mikrog/g
> 200
Svarsrutiner:

I normalfallet svar inom 2-5 dagar

Ackreditering:

​Nej