Dopamin,Homovanillat,Vanillinmandelat/Kreatinin , U

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som U DA,HVA,VMA/Krea och besvaras som U-Dopamin, U-Homovanillat och U-Vanillinmandelat
Indikationer / kompletterande analyser:

Neuroblastom

Metod:

Vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS/MS)

Remiss:

​Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Konsultremiss: skriv neuroblastomutredning  (U)

Anteckna på remissen om patienten står på något läkemedel.

L-Metyldopa (Aldomet) metaboliseras i kroppen till L-Metyldopamin, som används som inre standard i analysen. Aldomet bör därför utsättas några dagar före provsamling.

Provtagning:

Stickprov tas i 10 mL centrifugrör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Centrifugör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Om dygnssamling önskas kan gruppen Pt(U)-Katekoler,dygn beställas.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring​

Referensintervall:

​U-Dopamin/Krea
Enhet: nmol/mmol

​< 2 år​< 2200
​2-4 år​< 1130
​5-9 år​< 770
​≥ 10 år​< 400

 

U-Homovanillat/Kreatinin
Enhet: mikromol/mmol

​​<1 år​< 20
​​1- <2 år​​< 14
2-4 år​​< 11
​​5-9 år​​< 9,4
​​10-19 år​​< 7,9
​​≥ 20​​< 4,7

 

U-Vanillinmandelat/Kreatinin
Enhet: mikromol/mmol

< 2 år< 11
2-4 år< 6,3
5-19 år< 4,7
≥ 20< 3,4
Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.

Ackreditering:

​Nej