Calciumjon, fri, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Joniserat calcium
  • Fritt calcium
  • Calciumjon
Rapportnamn: S-Calciumjon, fri ; vB-Calciumjon, fri resp kB-Calciumjon, fri Önskas lokal analys på Ersta sjukhus beställs P-Calciumjon, Ersta.
Indikationer / kompletterande analyser:
Mätning av den fysiologiskt aktiva fraktionen kalcium. Kan inte ersättas med albuminkorrigering av totalt kalcium.
Metod:
Potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i aB/kB/vB-Blodgaser.

Provtagning:

Venös provtagning

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp. (mikrorör accepteras inte).
Provet tas med minsta möjliga stas.
Röret måste fyllas tills vakuumet upphört helt för att få så liten påverkan av luft som möjligt. Drag ej ut nålen samtidigt med röret.

Ange provtagningstid.

 

Kapillär provtagning

Kapillärrör för blodgaser 100 µL (mikrorör accepteras inte), se Kapillära blodgaser eller om venös infart finns så kan prov tas i hepariniserad spruta, se Venösa blodgaser.
Provet beställs då som S-Calciumjon, fri men kommer att svaras ut som kB-Calciumjon, fri respektive vB-Calciumjon, fri.
Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter efter provtagning. 

kB-Calciumjon kan sambeställas med kB-Standardbikarbonat, se kapillärt standardbikarbonat och calciumjon, fri, kB- 

Kapillärrör med endast calciumjon och/eller standardbikarbonat beställt får skickas med rörpost.

För lokal analys på Ersta sjukhus:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15-23 °C, max 2 timmar
  • Prover tagna inom sjukhuset transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G, med påsittande prop​p
Centrifugerat prov: (gäller om proppen inte tagits av) 
  • Rumstemperatur 15-23 °C, max 3 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 3 dygn 
Provet får ej hällas av, pga provet får inte komma i kontakt med luft före mättillfället.

 

Referensintervall:

Enhet: mmol/L

1-18 år 1,20-1,38
> 18 år 1,15-1,33
P-Calciumjon Närlab (Ersta) 1,08-1,32


Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, dvs pH-normering utförs ej.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Luftbubblor försämrar analysen pga. pH-förskjutningar i provet.