Calcium, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Calcium, U-
Rapportnamn: Pt(U)-Calcium och Pt(U)-Calcium/krea
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri samt beräknat värde för dygnsmängd.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


U-Kreatinin ingår för dygnsmängd.

Provtagning:

Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L

Saltsyra 20 mL, beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, alternativt hämtas på Klinisk kemi. Saltsyran hälls i dunk, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.
Patientanvisning finns för dygnssamling MED tillsats. Särskild anvisning finns för barn.

Stickprov för U-Calcium alt. U-Calcium/Krea:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Provet surgörs på laboratoriet i efterhand.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:

  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör

Dunk/centrifugrör/stickprov:

  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:

Enhet: mmol/d
2,5 – 8,0
Kostberoende

Referens:  
Theodorsson E., Berggren Söderlund M., Becker C., m.fl. (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 10:e uppl. 2018.  Studentlitteratur, Sid 567 ​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 
Ackreditering:

Ja