C-reaktivt protein, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CRP, P-
Rapportnamn: P-CRP, vid önskemål om närvårdsanalys P-CRP, snabbmetod (Närvård) Önskas lokal analys på Ersta sjukhus beställs P-CRP, Ersta.
Indikationer / kompletterande analyser:
Används vid bedömning (diagnostik och uppföljning) av inflammations- och infektionstillstånd samt vävnadsskada.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​
 
Ingår även i P-Proteinfraktioner. 


Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala Närvårdsanalyser​

 

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
< 3
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.