C-reaktivt protein, känslig, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CRP, känslig
Rapportnamn: P-CRP, känslig
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen avsedd för kardiovaskulär riskbedömning samt för bedömning av låggradig inflammation.
Ej lämplig vid bedömning av infektionstillstånd. Då rekommenderas P-CRP.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​


Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mg/L
< 3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja