C-peptid, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: C-peptid, fS-
Rapportnamn: S-C-Peptid
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av:
Eventuell kvarvarande insulinsekretion hos patienter med diabetes mellitus. Genom att exogent tillfört insulin saknar C-peptid kan denna analys även göras under pågående insulinbehandling. 

Kvarvarande fungerande pankreasvävnad efter pankreatektomi, samt för att undersöka funktionen av pankreastransplantat. 

Insulinresistens. Vid detta tillstånd, som ses vid metabolt syndrom och diabetes mellitus typ II, har patienterna ofta höga C-peptid- och insulinnivåer. 

Endogen hyperinsulinism, som vid insulinproducerande tumörer (insulinom). Här ofta sambeställt med insulin och proinsulin. 

Inslag av självinducerad hyperinsulinism (factitia). Under detta förhållande ses höga insulinnivåer och låga C-peptidnivåer.  
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:
  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt 2-8°​C, max 72 timmar
  • Fryst, vid längre än 72 timmars förvaring

Referensintervall:
Enhet: nmol/L
0,25-1,0
Gäller för fasteprov.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja