BBC, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-BBC
Indikationer / kompletterande analyser:

Denna analys utförs endast som forskningsanalys. Beställare intygar att provet tas som del av binjurebarkstumörstudien.

Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

Provet rekommenderas att tas kl 07-10 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid samt om patienten varit fastande.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar.
  • Kylt, max 24 timmar.
  • Fryst (avhällt), vid längre än 24 timmars förvaring.​
Svarsrutiner:

Svar lämnas endast till berörda studier

Ackreditering:

Nej