Argatroban, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Novastan Anti-faktor IIa DTI
Rapportnamn: P-Argatroban
Indikationer / kompletterande analyser:

Monitorering av behandling med Argatroban (direktverkande parenteral trombinhämmare). Mätning med Anti-faktor IIa-metod (direkt trombininhiberingsmetod) korrelerar bättre än APT-tid med plasmanivåerna av Argatroban hos allvarligt sjuka patienter.

Metod:

Kemisk reaktion, fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
Ange provtagningstid.

 

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 12 timmar


Centrifugering:

 • 15 min i 2000 G och 15-20 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15-20 ºC)
 • Plasman överförs till ett plaströr.
  OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Centrifugera plasman igen i 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman överförs till ett nytt plaströr.
  Obs! Lämna alltid minst 5 mm plasma ovanför botten, för att undvika tillblandning av trombocyter.
   


Centrifugerat och avhällt prov:

 • Rumstemperatur, max 48 timmar
 • Fryst i - 20°, max 1 månad
   


Transport av frysta prover:

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
   


Transport (utanför Stockholmsregionen):

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
   


Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:

Enhet: mg/L

Konsensus för terapiområde saknas.

Terapiområde 0,5 - 1,5 mg/L

Föreslaget i franska Guidelines för HIT (Guidelines Diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopeni, Gruel et al, Anaesth Crit Care Pain Med (2020).

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

P-Argatroban analyseras endast på vissa lab. Beställaren bekräftar vid beställning att provet vid behov ska skickas med extra transport som bekostas av beställarens klinik.