APT-tid, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Aktiverad partiell tromboplastintid
 • APT-tid
 • APTT
 • APT-tid (mixning)
Rapportnamn: P-APT-tid
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av heparinbehandling.

Vid förlängd APT-tid kan mixtest APT-tid beställas. Beställning av mixtest APT-rid sker efter konsultation med koagulationsjour på konsultremiss eller elektroniskt genom analysen P-Spec Koag (PPP). Resultatet tolkas av beställaren.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ange eventuell heparinbehandling.

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15-20 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15-20 ºC)
 • Plasman överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Fryst vid förvaring längre än 4 timmar

Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna
Referensintervall:
​Enhet: s ​.
​1 mån-1 år​22-33
​>1 år​20-30
​Pediatriska referensintervall är något osäkra.
(Riktområde vid heparinbehandling: 50-90 s) ​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja