Antitrombin (imm), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: AT (imm)
Rapportnamn: P-Antitrombin (imm)
Indikationer / kompletterande analyser:
Specialanalys som utförs vid utvidgad utredning av antitrombinbrist och är ett komplement till rutinmetoden för antitrombin.

Utförs endast om låg nivå av P-Antitrombin (enzFX och/eller FII) uppmätts.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag, P-
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation
Provtagning:

Citratrör 3,2% 2 st 5 mL rör som drar 2,7 mL blod, blå propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering: 

  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Transport av frysta prover

  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:

Enhet: kIE/L
0,8 - 1,2

Referensintervallet gäller från 6 månaders ålder

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej