Anti-Mylleriskt hormon, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: AMH
Rapportnamn: S-AMH
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av ovariell reserv inför IVF eller annan assisterad befruktning, primär ovariell insufficiens, polycystiskt ovariesyndrom PCOS samt granulosacellstumörmarkör.
Minst två prover bör tas i två olika menscykler före kliniska ställningstagnaden vid till exempel in vitro fertilisering.
Kompletterande analyser: S-FSH, S-LH, S-Östradiol, S-Inhibin B.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi,Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Medicinsk bedömning kvinnor med indikation ”ovarialreserv”, korrelation S-AMH till antalet antrala folliklar (AFC):

Enhet: mikrog/L
​≤ 0,68
​Störst sannolikhet för AFC 0-7
​0,68 - 2,3
​Störst sannolikhet för AFC 8-15
​> 2,3
​Störst sannolikhet för AFC > 15​
            
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen
Ackreditering:

​Nej