Angiotensin converting enzyme, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ACE, S-
Rapportnamn: S-ACE
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

 

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 timmar


Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G


Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kyla, max 5 dagar
  • Fryst vid längre än 5 dagars förvaring
Referensintervall:
Enhet: E/L
< 70
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Prover från patienter som behandlas med ACE hämmare (t.ex. Captopril) bör analyseras inom 4 timmar. Effekten av ACE hämmare minskar vid längre förvaring av provet och medför risk för falskt förhöjda värden.​