Angiotensin converting enzyme, Csv-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ACE, Csv-
Rapportnamn: Csv-ACE
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid sarkoidos har 2/3 av patienterna förhöjda ACE-nivåer i serum någon gång under sjukdomstiden. Engagemang av CNS, neurosarkoidos, kan ge stegrade nivåer av ACE i liquor. Genetisk polymorfism påverkar ACE-metodens känslighet och specificiteten är begränsad eftersom även andra granulomsjukdomar kan gå med förhöjda ACE-nivåer (beryllios, silikos, lepra, primär biliär cirros, histoplasmos, allergisk alveolit och asbestos).
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

Minst 1 mL.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 
Ocentrifugerat
  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: E/L

Ej tillgängligt
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per månad.
Ackreditering:

​Nej