Androstendion, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: A-4
Rapportnamn: S-Androstendion
Indikationer / kompletterande analyser:
1) Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn, dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
2) Som komplement till S-17-alfa-Hydroxiprogesteron vid övervakning av behandling av adrenal hydroxylasdefekt.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provet ska tas kl 09-13 på grund av dygnsvariationen.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
Ocentrifugerat prov: 
  • Rumstemperatur, max 4 timmar 
Centrifugering: 
  • 10 min i 2000 G 
Centrifugerat och avhällt prov: 
  • Rumstemperatur, max 24 timmar  
  • Kylt, max 48 timmar  
  • Fryst, vid längre än 48 timmars förvaring 
För prover som skickas med post, se information här
Referensintervall:

Enhet: nmol/L

​Barn
​1-7 dagar, prematura
​< 15
​1-7 dagar, fullgångna
​< 10
​8-28 dagar
​< 10 till < 2,4 (sjunkande)
​1-12 månader
​< 2,4
​1-8 år
​< 1,8


​Kvinnor
​9-17 år
​1,0-8,0
​18-49 år
​1,0-7,2
​≥ 50 år
​0,5-3,0


Män​
​9-17 år
​1,0-5,5
​≥ 18 år
​1,2-5,0​
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka
Ackreditering:
Ja