Amyloid A, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • SAA
  • Serum Amyloid A protein
Rapportnamn: P-SAA (Amyloid A)
Indikationer / kompletterande analyser:
Serum amyloid A (SAA) är ett lågmolekylärt apolipoprotein (12 kDa) som liksom CRP är ett känsligt akutfasprotein och kan öka flera tusen gånger vid inflammatoriska processer. SAA är känsligare än CRP vid virusinfektioner och vid behandling med cyklosporin och kortikosteroider. Vid kroniska inflammations-sjukdomar kan ett fragment av SAA inlagras som amyloid A i olika organ, framför allt i njurarna, och orsaka reaktiv eller sekundär amyloidos. SAA är den bästa markören för att styra långvarig antiinflammatorisk behandling om man vill minska risken för utveckling av amyloidos.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

OBS! Minst 1 mL blod krävs för analys.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt, max 7 dygn

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:
Enhet: mg/L
< 10
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej