Ammoniumjon, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Ammoniumjon
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

  • Röret ska vara helt fyllt.
  • Ange provtagningstid.
  • Blanda provröret väl.
  • Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 15 minuter.
  • Kapillärtagna prover samt venöst tagna prov i mikrorör rekommenderas ej då luftexposition medför falsk förhöjning av ammoniumjonkoncentrationen. Angivet referensintervall från Klinisk kemi kan då ej tillämpas.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Förvaras i isbad, max 15 min

Centrifugering:

  • Kylcentrifugering (med propp) 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, provet fryses omedelbart efter centrifugering
Kylcentrifug finns på alla Karolinskas laboratorium

Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
11-32
Felkällor:

Hemolys > 1 g/L, Lipemi > 7 g/L Intralipid

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej