Amatoxin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Svampgift
  • Flugsvampgift
Rapportnamn: U-Amatoxin
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om intoxikation med svamp innehållande amatoxiner (vit flugsvamp, Amanita virosa;  lömsk flugsvamp, Amanita phalloides;  gifthätta/hjälmskivling, Galerina marginata)
Observera, för att kunna utesluta förgiftning måste provet tas inom 36 timmar från svampintaget.
Metod:
Immunkemi (ELISA)
Remiss:

Pappersremiss: Konsultremiss

Kontakta alltid Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet Solna, före provtagning/provskickning, telefon 08-123 719 99 (Kundservice). Obligatoriska uppgifter inför provskickning är:

  1. Beräknad ankomsttid för provet till Klinisk kemi i Solna.
  2. Kontaktuppgifter med telefonnummer till svarsmottagare.
Provtagning:

Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Klicka här för att se bild på röret

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar
  • Kylt, vid längre än 4 timmars förvaring
  • Fryst, vid längre än 4 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 2
Svarsrutiner:

Utföres vardagar kl 08.00 – 15:00

Under perioden augusti till oktober finns även beredskap att utföra analysen under helger (08:00-15:00).

Ackreditering:

​Nej