Alkaliskt fosfatas, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP
  • Fosfatas, alkaliskt
Rapportnamn: P-ALP (Alk fosfatas)
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L

Ålder (år​)
Kön
Referensintervall
​0,5-1 
​​1,9-8,3
​2-8 
​2,0-5,0 
​9-14 
​​1,4-8,7
​15-17
​kvinnor 
​0,7-4,0
​15-17
​Män​
​1,2-5,6
​≥​​​​​18
​0,7-1,9


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Referensmetoden för alkaliskt fosfatas i plasma (P-ALP) har standardiserats om (1) vilket kommer att ge ett mindre skifte uppåt i mätnivå (<10 %). Med anledning av detta kommer referensområdet att räknas om (2). Dessutom införs barnreferensintervall (3). Se nedan. Förändringen införs i enlighet med rekommendationer från kvalitetssäkringsorganisationen Equalis.

För referenser se tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

​Referenser
(1) Schumann G, et al. IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37 °C. Part 9: reference procedure for the measurement of catalytic concentration of alkaline phosphatase International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Scientific Division, Committee on Reference Systems of Enzymes (C-RSE) (1)). Clin Chem Lab Med. 2011;49(9):1439-46

(2) Schumann G, et al. Alkaline phosfatase (ALP): Current routine procedure from Roche Diagnostics correlates very well with the IFCC proposal for a primary reference measurement procedure. Poster no 1205 at IFCC-WordLab-EuroMedLab Berlin 2011

(3) Ridefelt P, et al. Alkaline phosphatase in healthy children: reference intervals and prevalence of elevated levels. Horm Res Paediatr. 2014;82(6):399-404