Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP, benspecifikt
  • BALP
  • Fosfatas, alkaliskt, benspecifikt
  • Skelett-ALP
Rapportnamn: S-ALP, benspecifikt
Indikationer / kompletterande analyser:
Benspecifikt ALP-koncentrationen i serum speglar osteoblasternas aktivitet och den är en bra biokemisk markör vid uppföljning av benmetabola sjukdomar, såsom osteoporos och Mb Paget.
Benspecifikt ALP relateras i regel alltid till totalmängden ALP.
Kompletterande analys: Beställning av totalmängd ALP (P-Alkaliskt fosfatas) rekommenderas.
Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Kylt: 2 dygn 
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst, vid längre än 2 dygns förvaring
Referensintervall:

Enhet: mikrog/L

​Kvinnor ​< 27 (premenopaus)
​Kvinnor ​< 24 (postmenopaus)
​Män ​< 23​
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej