Aldosteron/Renin, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Aldosteron/Renin (kvot)P-
  • Kvot, Aldosteron/Renin
  • AR-kvot
Rapportnamn: P-Aldosteron/Renin
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av primär aldosteronism.

För tolkning, se ”Referensintervall”.

Beställs som grupp ”AR-kvot”, vilken innefattar P-Aldosteron, P-Renin samt beräkningsanalysen P-Aldosteron/Renin.

Metod:

Kemiluminiscens. Kvotberäkning P-Aldosteron/Renin.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare.
Elektroniskt i Labportalen.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Blodprovet får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

 

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G
  • Obs får inte centrifugeras i kylcentrifug

 

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt, obs, får inte förvaras i kyla
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
  • Frysta prover skickas i kolsyreis
Referensintervall:

Uppegående, förmiddagsprov.

<30 pmol/mIE: talar emot prim aldosteronism.

30-60 pmol/mIE: utgör gråzon, där klinisk bild avgör ev vidare utredning.

>60 pmol/mIE: talar för prim aldosteronism.

Referensintervall AR-kvot enligt Region Stockholms vårdprogram för primär aldosteronism.

Felkällor:

Hemolys > 2g/L, kraftig lipemi

Svarsrutiner:

Analys utförs 2 gånger per vecka.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

AR-kvot beräknas ej om P-Aldosteron och/eller P-Renin är under lägsta svarsgräns, <27 pmol/L resp <0,5 mIE/L. I så fall hänvisas till manuell skattning och bedömning.