Aldosteron, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Aldosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hyperaldosteronism. För att avgöra sekundär hyperaldosteronism, även komplettering med P-Renin.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Pt(U)-Natrium och Pt(U)-Kalium ingår.


Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kyld under uppsamlingsperioden.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Dunk/vakuumrör:
  • ​Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

 

Referensintervall:

Enhet: nmol/d (dygnsmängd)
3,3 - 78

Ökad aldosteronproduktion ses fysiologiskt vid bland annat behandling med diuretika, som minskar den cirkulerande plasmavolymen. Diuretika måste därför sättas ut helst 2 veckor före provtagningen. Eventuell kaliumbrist skall substitueras. Saltintag påverkar också aldosteronproduktionen.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Nej