Albumin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Albumin
Indikationer / kompletterande analyser:

Albumin är det vanligast förekommande proteinet i blodet. Det är ett transportprotein för fettsyror, bilirubin, hormoner, joner och läkemedel och är också en viktig del i att upprätthålla det kolloidosmotiska trycket. Nivån av albumin i plasma kan påverkas av vätskebalans, leverfunktion och nutritionsstatus.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: g/L

​<15 dagar
​28-41
​15 dagar- 26 veckor
​25-46
​27 veckor- <1 år
​30-46
​1-7 år
​35-45
​8-14 år
​37-47
​15-17 år
​36-49
​18-39 år
​36-48
​40-69 år
​36-45
70 år
​34-45


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja