Albumin, Csv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv-Albumin
Indikationer / kompletterande analyser:

Albumin har normalt en begränsad passage över blod-hjärnbarriären och syntetiseras inte i det centrala nervsystemet.

Ökad albuminkvot i likvor ses vid:

  • Blod-hjärnbarriärskada (infektioner, tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar)
  • Avflödeshinder för likvor (spinala tumörer eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som förhindrar passagen av likvor).


Albuminkvoten Csv-Alb/S-Alb är ett känsligare mått på blod-hjärnbarriärskada än Csv-Albumin.

Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret​

Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter (OBS! gäller cellräkning)
  • Kyl(2-80C), max 2 månader (OBS! gäller Albumin)

Referensintervall:

Enhet: mg/L

6 mån - 14 år < 225
15-29 år < 260
30-39 år < 280
40-49 år < 320
≥ 50 år < 400
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen, dygnet runt.
Ackreditering:

Ja