Adrenokortikotropt hormon, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ACTH
  • Kortikotropin
Rapportnamn: P-ACTH
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om hypofysberoende hypersekretion av kortisol (Cushings sjukdom), primär hypersekretion av kortisol (Cushings syndrom), vid primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom) samt ektopisk ACTH-produktion.

Komplement till S-Kortisol och Pt(U)-Kortisol vid utredningar rörande överfunktion i binjurebarken.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Om röret anländer till laboratoriet inom 2 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras vid rumstemperatur. I övrigt se "Förvaring/transport".

Dygnsvariation föreligger, varför provtagningstiden bör standardiseras till kl 07.00-10.00 (upprepad provtagning vid flera tidpunkter kan också vara av värde)

Ange provtagningstid.  
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 2 timmar
  • Provet centrifugeras inom två timmar.

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G
  • Avhällt prov förvaras kylt i väntan på transport.

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar
  • Kylt, max 12 timmar
  • Fryst, vid längre än 12 timmars förvaring

För prover som skickas med post, se information här

Referensintervall:

Enhet: pmol/L
1,6-14

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja