1:a trimester screening/KUB-test

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • KUB
 • PAPP-A
 • beta-HCG
 • Downs
 • trisomi 21
Rapportnamn: Beställs som 1:a trimester screening/KUB-test, besvaras som S-PAPP-A och S-beta HCG fritt.
Indikationer / kompletterande analyser:
PAPP-A och beta HCG fritt används tillsammans med resultatet från nackuppklarning (NUPP) för beräkning av risken för trisomi 21 i 1:a trimestern. Prover tas i graviditetsvecka 9-13.

Vid besök på ultraljudsmottagning kombineras ultraljudsresultaten med de biokemiska resultaten och risken för trisomi 21 beräknas med hjälp av en licentierad mjukvara. Mödravårdcentraler bör ansluta sig till kvalitetssäkrade ultraljudsenheter innan kontakt med laboratoriet.
Metod:
Immunkemi, fluorescens
Remiss:
Pappersremiss: Klinisk kemi, KUB-test
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

 • Vänd röret försiktigt 5 ggr omedelbart efter fyllning. Låt gelröret stå i 30 minuter så att blodet hinner koagulera fullständigt. Om provet anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering  
 • Centrifugering: 10 min 1700-2000g
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

 • 10 min i 2000 G
 • Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats
 • Märk röret med "serum" och identitetskod/streckkod

Centrifugerat och avhällt prov:

 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Kylt i 2-8ºC, max 6 dagar
 • Fryst i - 20ºC, vid förvaring längre än 6 dagar.

Vid postbefordran skickas provet alltid fryst

 • Skicka provet i tex en frigolitlåda med kolsyreis

 

Kommentar:

Redan tryckta pappersremisser har inte kunnat uppdateras med den senaste information om förvaring och transport. Följ anvisningarna i denna provtagningsanvisning.

Referensintervall:
Saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar (mån-fre) dagtid.
Ackreditering:

​Nej