Vävnadstypning, HLA klass I och II

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: HLA-typning
Indikationer / kompletterande analyser:
Transplantationsimmunologisk utredning inför organ- och benmärgstransplantation.
Metod:
PCR-baserad molekylärbiologisk teknik.
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi-Organtransplantation
eller
Transplantationsimmunologi-Stamcellstransplantation

Inför organtransplantation ska blodgrupperingssvar bifogas för samtliga i utredningen ingående personer.
Provtagning:

Beställning: 
Tidpunkt för utredning ska bestämmas i samråd med laboratoriet,
telefon 08-123 813 70.

1-10 mL i EDTA-rör, lila propp, eller enligt överenskommelse.
Heparinblod kan ej användas då heparinet hämmar PCR-enzymet.
Rör ska märkas med namn och personnummer.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. Transport av provet kan ske i rumstemperatur.
Svarsrutiner:
Beteckningarna på patientens och eventuella tilltänkta donatorers HLA-antigener anges.

I särskilda fall anges matchgrad i antal HLA-antigen-olikheter avseende klass I/klass II i nämnd ordning.

En * markerar att genomisk teknik använts.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.