Vävnadstypning, HLA-B27

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: HLA-B27
Indikationer / kompletterande analyser:

HLA-bestämning kan vara av diagnostiskt och differentialdiagnostiskt värde, framför allt vid följande sjukdomstillstånd:
Diagnos                        HLA-antigen                Frekvens hos sjuka/friska (%)
Mb Bechterew              B27                                95-100/10-15
Mb Reiter                      B27                                70-90/10-15

Tilläggsinformation

Många sjukdomar är associerade med förekomst av vissa HLA-antigener, vilket särskilt gäller autoimmuna tillstånd.
 
HLA-associationen vid en viss sjukdom varierar ofta mellan olika etniska grupper.

Om sjukdomsassociationen är svag eller om det aktuella HLA-antigenet är mycket frekvent i populationen är det oftast inte av något diagnostiskt värde att HLA-typa den enskilda patienten.

Däremot kan HLA-bestämning vara av stort värde vid utredning av familjer där en eller flera patienter drabbats av en viss sjukdom.
Metod:
Realtids-PCR (rq-PCR)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Remiss för Diagnostisk HLA-typning

Provtagning:

5 mL i EDTA-rör, lila propp

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Förvaring vid rumstemperatur alternativt kylförvaring
Svarsrutiner:
Svar anges som positivt eller negativt och ges vanligtvis inom 1-2 veckor. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.