HLA-associerade sjukdomar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Diagnostisk HLA-typning, Vävnadstypning
Indikationer / kompletterande analyser:

HLA-typning kan vara av prognostiskt och differentialdiagnostiskt värde för en del sjukdomstillstånd. Vi analyserar HLA-typer relaterade till följande sjukdomar och tillstånd:
Mb Bechterew, Celiaki, Sarkoidos, Narkolepsi, Autoimmuna leversjukdomar,
Psoriasis vulgaris typ I, Mb Behcet, Mb Reiter, Diabetes typ I, Birdshot chorioretinopati, förutsängelse av risk för  läkemedelsbiverkningar(Abacavir, allopurinol, interleukinhämmare, karbamazepin), HLA-A*02-typning inför behandling med tebentafusp. Övriga indikationer kan utföras på begäran.

Tilläggsinformation

Många sjukdomar är associerade med förekomst av vissa HLA-antigener, vilket särskilt gäller autoimmuna tillstånd.

HLA-associationen vid en viss sjukdom varierar ofta mellan olika etniska grupper.
Om sjukdomsassociationen är svag eller om det aktuella HLA-antigenet är mycket frekvent i populationen är det oftast inte av något diagnostiskt värde att HLA-typa den enskilda patienten.

Däremot kan HLA-typning vara av stort värde vid utredning av familjer där en eller flera patienter drabbats av en viss sjukdom.
Metod:
PCR-baserad molekylärbiologisk teknik
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi-Diagnostisk HLA-typning
Provtagning:
5-10 mL i EDTA-rör, lila propp

Provet ska märkas med namn och personnummer.
 
Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.
Förvaring / transport:

Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. Transport av provet kan ske i rumstemperatur.

Svarsrutiner:
Beteckning på patientens HLA-antigener. En * anger att genomisk-metodik använts.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.