Utvidgad B-lymfocytanalys

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Immunbristutredning vid infektionsbenägenhet eller autoimmunitet. Analys av subpopulationer av B-lymfocyter.

I samband med Utvidgad B-lymfocytanalys görs även analys av T-, B- och NK-celler.

Kompletterande analyser:
- Vid frågeställning immunbrist rekommenderas även FASCIA.

Tilläggsinformation

Immunbristpanelen är en analys av subpopulationer av B-lymfocyter som karakteriseras med hjälp av uttrycket av CD27, CD21, CD38, IgM och IgD på CD19+ B-lymfocyter med flödescytometri (FCM).
Antal och andel av följande B-lymfocytpopulationer identifieras:
Naiva  IgD+CD27-
Marginal zones-like IgD+CD27+  
Switchade minnes IgD-CD27+
Plasmablaster CD38++IgM- (inkluderar även IgM+ plasmablaster om sådana finns)
Transitionella CD38++IgM++
Omogna CD21 negativa CD21-CD38-

Referensintervall:
5:e till 95:e percentilen för friska vuxna individer bestämt vid laboratoriet:

 Celltyp  Markör  x109/L 
 T-lymfocyt  CD3+  59-83   0,65-1,57
 B-lymfocyt  CD19+ 6-17 
 0,08-0,28
 NK-cell  CD3-16/56+ 6-26
 0,10-0,35
 B-lymfocyter
 subpopulationer
 
 %
 
 Naiv B  IgD+CD27- 47-81
 
 Maginal
zone-like
 IgD+CD27+ 4,3-22
 
 Switchad minnes
 IgD-CD27+ 7-24
 
 Omogen CD21neg
 CD21-CD38- <6,6
 
 Plasmablast
 IgM-CD38+ <4,9
 
 Transitionell
 IgM++CD38++ <2,2
 
Metod:
Flödescytometri (FCM)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Immunologi
eller
Konsultremiss

Provtagning:
Blodprov från vuxna patienter:
3-4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från små barn:
1 mL i EDTA-rör, lila propp

Analyserna utförs vardagar, dagtid.

Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.
Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.
Referensintervall:
Se fliken för Tilläggsinformation
Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys i provet
Svarsrutiner:
Svar anges som andelen positiva celler i % av lymfocyter samt för T B NK analysen även som antal positiva celler x109/L.

För vuxna anges även eget referensintervall på svaret.

För barn anges referensintervall hämtat från litteraturen för respektive åldersgrupp som svarskommentar.

Svar ges vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.