Ustekinumab, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av ustekinumab i serum.

Tilläggsinformation

Ustekinumab är en humaniserad monoklonal antikropp som binder till p40-subenheten som ingår i cytokinerna interleukin-12 och -23. Läkemedlet är godkänt för behandling av psoriasis och psoriasisartrit, plackpsoriasis hos pediatriska patienter, samt för Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. Långtidsuppföljning av patienter med psoriasis har visat att cirka 5 % av patienterna som behandlas med ustekinumab utvecklar antikroppar mot läkemedlet, men dessas inverkan på behandlingseffekten är oklar.

Koncentrationsbestämning av ustekinumab kan utgöra ett verktyg för att optimera behandlingen vid otillfredsställande svar. Det långa doseringsintervallet gör att patienter med underhållsbehandling kan förväntas ha serumkoncentrationer nära analysens nedre referensgräns. Det finns ännu inget etablerat terapeutiskt intervall för läkemedlet. Se även FASS-text under preparatnamnet (Stelara).
Metod:
Kemiluminiscens
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi 
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
≥0,10 µg/mL för patienter behandlade med ustekinumab.
Mätområde: 0,10-10 µg/mL.

Ett optimalt terapeutiskt intervall har inte fastställts, men det finns viss stöd för följande nivåer vid IBD*:
  • Induktion (vecka 8): >3-7 µg/mL​
  • Underhåll: >1-3 µg/mL​​

*Restellini, S., Afif, W. (2021). Update on TDM (Therapeutic Drug Monitoring) with Ustekinumab, Vedolizumab and Tofacitinib in Inflammatory Bowe  Disease. Journal of Clinical Medicine, 10(6), 1242.​

Se även FASS-text under preparatnamnet (Stelara)
Svarsrutiner:

​Analysen utförs 1ggr/vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30.