Tryptas

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom).

Vid utredning av bi/getingallergi är det av värde att mäta tryptas då förhöjda nivåer har visat sig vara associerade med svåra anafylaktiska reaktioner vid stick. Förhöjda nivåer utgör även en ökad risk för svåra reaktioner vid specifik immunterapi med bi/getingallergen.

Tilläggsinformation

Vid misstanke på anafylaktisk chock bör prov tas inom 30 min - upp till 3 timmar efter reaktion. Ett uppföljningsprov i lugnt skede, minst 48 timmar efter reaktion, rekommenderas för att säkerställa diagnosen.

Vid födoämnesutlöst anafylaxi är tryptas sällan förhöjt. Tryptas kan även mätas post-mortem och vara av värde om anafylaxi misstänks vara orsak till dödsfallet. Prov tas från lårblod.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL. 

Provet bör tas inom 0,5-3 timmar efter reaktion. För att jämföra tryptasnivån under det akuta skedet med basnivån, rekommenderas ett uppföljningsprov i lugnt skede.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Hållbart i rumstemperatur upp till 2 dygn och 5 dygn i kylskåp efter centrifugering.
Referensintervall:
< 11 μg/L
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30