Tryptas

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom).

OBS! Tryptas bör tas inom 30 min – 4 timmar efter misstänkt anafylaktisk reaktion. Ett uppföljningsprov i lugnt skede, minst 24 timmar efter symtomfrihet, rekommenderas för att säkerställa diagnosen. Om värdet i akutskedet är högre än basalvärdet (1,2 ggr basalvärdet + 2 µg/L) talar det för anafylaxi (även om resultat utfaller inom referensintervallet).

Vid utredning av bi/getingallergi är det av värde att mäta tryptas då förhöjda nivåer har visat sig vara associerade med svåra anafylaktiska reaktioner vid stick. Förhöjda nivåer utgör även en ökad risk för svåra reaktioner vid specifik immunterapi med bi/getingallergen.

Tilläggsinformation

Normala tryptasnivåer utesluter ej en anafylaktisk reaktion, ex. vid födoämnesutlöst anafylaxi är tryptas sällan förhöjt.
 
Tryptas kan även mätas post-mortem och vara av värde om anafylaxi misstänks vara orsak till dödsfallet. I litteraturen anses ett tryptas cutoff talande för anafylaxi som dödsorsak ligga över 40 µg/L. Prov tas från lårblod.
 
Patienter med systemisk mastocytos uppvisar ofta basala tryptasnivåer >20 µg/L.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL. 

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i upp till en vecka.
 
Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring längre än 7 dygn.
 
Transport kan ske i rumstemperatur (i upp till 2 dagar).
Referensintervall:
< 11 μg/L
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30