Tromboelastometri, ROTEM med fibrinogen

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: ROTEM
Indikationer / kompletterande analyser:
Indikation är stor blödning. Analysen ger indikation och stöd för ordination av plasma (koagulationsfaktorer), trombocyter och fibrinogen.

Tromboelastometri är en helblodsanalys där de olika delarna av den hemostatiska processen visas grafiskt.
Hypo- eller hyperkoaguabilitet samt hyperfibrinolys kan identifieras.

Heparin effekt påvisas genom en tilläggsanalys i närvaro av heparinas.

Tilläggsinformation

ROTEM Delta (Karolinska Huddinge, SÖS och DS): Analys med Heparinas kan läggas till.
 
ROTEM Sigma (Karolinska Solna): Analys utförs med fasta reagens med Heparinas (vid heparinbehandling) alternativt med Cyklokapron (fibrinolysfrågeställning).
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
Provtagning:
Helblod i citratrör, blå propp, 5 mL alternativt 2,7 mL.
 
För barn 2 mL blod i citratrör (välfyllt), blå propp. 
 
På Karolinska Solna krävs minst 2,7 mL även på barn (nya instrument).


Analysen utförs på Karolinska, Huddinge och Solna, på Danderyds sjukhus och på Södersjukhuset. 
 
Karolinska Solna har nya instrument fr.o.m 13/2 2024, vilket medför något ändrade ref.intervall, se svarsrapporter.
Förvaring / transport:

Provet ska skickas snarast och direkt till Transfusionsmedicin. Analysen ska utföras inom 4 timmar från provtagningstid. Akuta analyser utförs direkt.

Svarsrutiner:
Analysresultatet kan avläsas på dataskärmar placerade på centraloperation och intensivvårdsavdelning.

Önskas papperssvar ange rörpostnummer (6 siffror).
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet:
Solna 08-123 759 10
Huddinge 08-123 827 51
Danderyd 08-123 555 03
SöS 08-616 42 50