Trombocytopeniutredning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
 • HPA-antikroppar
 • Trombocytantikroppar
 • FNAIT
 • Trombocytrefraktäritet
Akutföreskrifter:
Vid akut FNAIT (fetal neonatal alloimmun trombocytopeni) utförs:
 • akut HPA-1a typning
 • trombocytantikroppsscreening

Inför provtagning, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-585 879 06.

Telefonsvar lämnas så snart ovanstånende analyser är utförda (inom 4 timmar, kontorstid).

Indikationer / kompletterande analyser:
 • Vid Trombocytrefraktäritet:
  1. Behandlande läkare tar 1-timmesprov.
  2. Vid utebliven TPK-stegring vid två tillfällen skickas prov till Transfusionsmedicin för utredning. 4 mL EDTA (lila propp). Remiss i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Transfusion > Cytopeni/hemolys > Trombocytopeniutredning > Trombocytrefraktäritet inkl. HLA-ak screening.
  3. Blodprovet  skickas till F79 vg se adress under rubrik Förvaring/transport nedan.
  4. När utredningen (HLA-antikroppsscreening samt vid behov sökning av lämpliga givare) är klar kontaktar läkare på blodcentralen behandlande läkare
  5. Efter avslutad utredning skriver behandlande läkare remiss med uppgift om uppskattat trombocytbehov (antal trombocytenheter per vecka samt hur länge). Skicka konsultationsremissen i TC till Aferes och Stamceller, Solna.                                              ​

Tilläggsinformation

Vid utredning av FNAIT krävs prov från mor/far/barn

Vid refraktäritet: 
När patienten har påvisade HLA-antikroppar bör patienten typas på HLA klass I för att vid behov få HLA-matchade trombocyter. Detta utförs automatiskt när man beställt en utredning av trombocytrefraktäritet.

Metod:
Trombocytantikroppsscreening utförs med Luminexbaserad assay alt med ELISA metod.
Genomisk typing av trombocytantigen human platelet antigen (HPA)
Akut HPA-1a typning: serologisk, flödescytometri
Monoclonal antibody specific immobilization of platelet antigens (MAIPA) flödescytometrisk avläsning
HLA klass I antikroppsscreening Luminexbaserad assay


Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Klinisk anamnes krävs

Adress och kombikakod ska anges på remissen.

Provtagning:
4 mL i EDTA-rör, lila propp
 
Vid utredning av neonatala trombocytopenier ska följande provtagning ske:
 • ​8-10 mL i EDTA rör, lila propp, från modern
 • 4 mL i EDTA-rör, lila propp, från fadern
 • minst 1 mL i EDTA rör från barnet alt. 4 mL navelsträngsblod
Förvaring / transport:

Proverna förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Inom SLL lämnas prov till Transfusionsmedicin som ombesörjer transporten. Från övriga landet skickas proven med lämplig transport.
Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagning.

Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:
Akutsvar lämnas via telefon.

Vid trombocytrefraktäritet besvaras HLA antikroppsscreening posotivt eller negativt inom 2 dagar. Positit resultat utreds vidare.

Slutgiltigt svar ges inom två veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Vid frågor eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-585 879 06.