Trombocytopeniutredning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • HPA-antikroppar
  • Trombocytantikroppar
  • FNAIT
  • Trombocytrefraktäritet
Akutföreskrifter:
Vid akut FNAIT (fetal neonatal alloimmun trombocytopeni) utförs:
  • akut HPA-1a typning
  • trombocytantikroppsscreening

Inför provtagning, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-123 879 06.

Telefonsvar lämnas så snart ovanstonende analyser är utförda (samma dag om prover kommer före 13, annars nästa vardag).

Slutsvar ges inom 2 veckor.

Indikationer / kompletterande analyser:

Refraktäritet mot trombocyttransfusioner.

1.   Kontrollera 1-timmesprov (TPK efter trombocyttransfusion).

2.   Vid utebliven TPK-stegring vid två upprepade tillfällen skickas prov till Klinisk immunologi för utredning. 4 mL EDTA (lila propp). Remiss i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Transfusion > Cytopeni/hemolys > Trombocytopeniutredning > Trombocytrefraktäritet inkl. HLA-ak screening. Analysen innefattar även HPA antikroppar.

3.   Vid pos resultat av HLA-antikroppsscreening utförs analys av antikroppsspecificitet.

4.   Vid behov av matchade trombocyttransfusioner krävs HLA klass I typning av patienten. Kan läggas till på begäran.

5.   För beställning av matchade trombocyter skicka konsultationsremissen i TC till Aferes och Stamceller, Solna.

HLA-antikroppar kan utvecklas efter transfusion, graviditet eller efter transplantation.

Analysen ingår vid all trombocyt- eller granulocytantikroppsundersökning.

Tilläggsinformation

Vid utredning av FNAIT krävs prov från mor/far/barn

Vid refraktäritet: 
När patienten har påvisade HLA-antikroppar bör patienten typas på HLA klass I för att vid behov få HLA-matchade trombocyter. Detta utförs automatiskt när man beställt en utredning av trombocytrefraktäritet.

Metod:
Trombocytantikroppsscreening utförs med Luminexbaserad assay alt med ELISA metod.
Genomisk typing av trombocytantigen human platelet antigen (HPA)
Akut HPA-1a typning: serologisk, flödescytometri
Monoclonal antibody specific immobilization of platelet antigens (MAIPA) kolorimetrisk avläsning
HLA klass I antikroppsscreening Luminexbaserad assay


Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
alternativt
Webbremiss

Klinisk anamnes krävs. Vid FNAIT anges TPK (nadir, datum) och kliniska symptom.

Adress och kombikakod ska anges på remissen.

 

Remisser för beställning och utskrift.

Provtagning:
4 mL i EDTA-rör, lila propp
 
Vid utredning av neonatala trombocytopenier ska följande provtagning ske:
  • ​4 mL EDTA rör, lila propp, från modern
  • 4 mL i EDTA-rör, lila propp, från fadern
  • minst 1 mL i EDTA rör från barnet alt. 4 mL navelsträngsblod
Förvaring / transport:

Proverna förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:
Akutsvar lämnas via telefon.
 
Vid trombocytrefraktäritet besvaras HLA antikroppsscreening positivt eller negativt inom 2 dagar. Positiv resultat utreds vidare.

Slutgiltigt svar ges inom två veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Vid frågor eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-123 879 06.