Transplantationsimmunologisk korstest

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Cytotoxisk korstest
  • Flödescytometrisk korstest
  • Förenlighetsprövning,Transplantation
  • Korstest
  • FC tox
Indikationer / kompletterande analyser:

Korstest, patientens serum mot donatorns celler, ingår i utredning inför transplantation med solida organ från levande donator (LD).

Tilläggsinformation

Finns det misstanke om att patienten är immuniserad mot HLA-antigener, dvs. är tidigare transplanterad, har varit gravid eller har fått blodtransfusioner, bör utredningen startas med korstest.

Får patienten blodtransfusion under utredningstiden ska korstestet upprepas, tidigast 3 veckor efter transfusion.

Korstest utförs alltid i samband med transplantation av solida organ.
I specialutredning av HLA-antikroppar ingår också autolog korstest dvs. patientens serum mot patientens egna celler.
Metod:

Flödescytometrisk cytotoxisk teknik: test mot T- och/eller B-lymfocyter (komplementbindande antikroppar).

Flödescytometrisk korstest: test mot T- och/eller B-lymfocyter eller speciellt anrikade leukocyter (IgG).

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi-Organtransplantation
Provtagning:
Beställning:
Tidpunkt för provtagning ska, utom i undantagsfall, bestämmas i samråd med laboratoriet,
telefon 08-123 813 70.

- Provmaterial och mängd enligt överenskommelse
- Alla rör ska märkas med namn och personnummer samt ska identitetskontroll utföras.
- Information om immuniseringsstatus bör ha inhämtats före beställning.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.
Förvaring / transport:
Proverna förvaras i kyla om transport inte sker samma dag. Transport av provet ska ske i rumstemperatur.
Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.
Svarsrutiner:

Viss specificitetsbestämning av antikroppar görs genom att både T-lymfocyter (HLA klass I-positiva) och B-lymfocyter (både HLA klass I- och II-positiva) används.

Resultat anges som positivt  eller negativt. Positivt resultat av cytotoxiskt test hos icke alloimmuniserad patient bör kompletteras med flödescytometriskt test.

I regel utförs ej transplantation vid positivt korstest.

Ackreditering:
Ja