Total IgE

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: IgE
Indikationer / kompletterande analyser:

Kompletterande analys vid allergiutredning och ställningstagande till anti-IgE behandling. Vid utredning av parasitsjukdomar och misstanke om immunbrist.

Förhöjd koncentration av total IgE i serum är vanligen relaterad till allergiska överkänslighetsreaktioner. Förhöjt IgE är inte synonymt med allergi och normal IgE-koncentration utesluter inte tillstånd orsakade av allergi. Förhöjda värden ses även i samband med  parasitinfektioner, immunbristsjukdomar och virusinfektioner.

Vid screening för IgE-medierad luftvägsallergi rekommenderas i första hand Phadiatop och för födoämnesallergi fx5.

Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 0.5 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Överblivet serum sparas cirka 2 månader, på laboratoriet, för ev. kompletterande analyser.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

 Ålder         IgE, kE/L (medelvärde +2 standardavvikelser
 6 veckor  <4
 3 månader  <7
 6 månader  <13
 9 månader  <17
 12 månader  <23
 2 år  <40
 3 år  <56
 4 år  <70
 5 år  <84
 6 år  <98
 7 år  <110
 8 år  <124
 9 år  <136
 10-17 år  <148
 >17 år  <114
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom 7 dagar. ​


Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30