T-lymfocytsubpopulationer (FITMAN )

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

FITMAN är en internationellt standardiserad panel för flödescytometrisk immunfenotypning. I samband med FITMAN-panelen ytförs även kvantitativ analys av T-, B- och NK-celler.

Tilläggsinformation

Analysen omfattar följande subpopulationer av T-lymfocyter:

%CD4+ T-hjälparceller av CD3+ T-lymfocyter
Subklasser av CD4+ T-celler (% av CD4+ T-lymfocyter):
CD4+ naiva (CD45RA+ CCR7+)
CD4+ central memory, CM (CD45RA- CCR7+)
CD4+ effector memory, EM (CD45RA- CCR7-)
CD4+ effector, EMRA (CD45RA+ CCR7-)
%Th1 av CD4+ CM (CXCR3+ CCR6-)
%Th2 av CD4+ CM (CXCR3- CCR6-)
%Th17 av CD4+ CM (CXCR3- CCR6+)
%Th1 av CD4+ EM (CXCR3+ CCR6-)
%Th2 av CD4+ EM (CXCR3- CCR6-)
%Th17 av CD4+ EM (CXCR3- CCR6+)

%CD8+ T-hjälparceller av totala CD3+ T-lymfocyter
Subklasser av CD8+ T-celler (% av CD8+ T-lymfocyter):
CD8+ naiva (CD45RA+ CCR7+)
CD8+ central memory, CM (CD45RA- CCR7+)
CD8+ effector memory, EM (CD45RA- CCR7-)
CD8+ effector, EMRA (CD45RA+ CCR7-)

Aktiverade T-lymfocyter
CD4+ HLA-DR+ CD38- (% av CD4+ T-lymfocyter)
CD4+ HLA-DR+ CD38+
CD4+ HLA-DR- CD38+
CD8+ HLA-DR+ CD38- (% av CD8+ T-lymfocyter):
CD8+ HLA-DR+ CD38+

Metod:
Flödescytometri (FCM)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Konsultremiss
Provtagning:

2-5 mL i EDTA-rör, lila propp

Analyserna utförs vardagar, dagtid.

Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00.

Analysen utförs på klinisk Immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.
Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys i provet.
Svarsrutiner:
Svar anges som andelen positiva celler i % av relevant lymfocytpopulation (CD3, CD4+ respektive CD8+ T-lymfocyter).
Referensintervall, 5:e till 95:e percentilen för friska vuxna individer, bestämt vid laboratoriet anges på svaret.
Ackreditering:
 Nej
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.

Tilläggsinformation

​För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 879 06